søndag den 11. april 2010

Melding om Universitetet

Følgende er blot en fjer. Jeg modtog en mail fra en kær, der står mig nær. Hun var klar over mit syn for sagen med hensyn til den universitære verden og sendte mig i den forbindelse et par link og en skriftlig udtalelse, der efter pålydende skulle være udformet af en Sune Auken. Jeg kender ikke vedkommende og kan ikke være sikker på, om udtalelsen kommer fra Sune Aukens hånd. Men jeg forstod godt min afsender og det udtalelsen siger og puster til.

Udtalelsen er klippet ud af min mail og indsat her, nedenfor på siden, uden anden berøring. Den står skrevet som modtaget. Og under den følger så min tilforladelige kommentar - til mailens afsender vel at mærke. Sådan set er der altså blot tale om et åbent medhør omkring den lille sag. Men det må vel også godt være klart, at også jeg har arbejdet med den blæst i både sidevind og modvind. Det fremgår af mine øvrige sider på min blog, hvorfor der er god grund til at bringe, derved bekræfte anliggendet. Uagtet om lige Sune Auken og jeg så måtte være rygende uenige.


********************************************************
Universitetspolitisk udtalelse, formodentlig af Sune Auken:
********************************************************

I et misforstået forsøg på at fremme de danske universiteters erhvervsnytte og styre deres præstationer har politikerne forvandlet dem til bureaukratiske skrumler. En absurd topstyring, et tonedøvt ministerium og dynger af rapporter, regler og kontrakter forhindrer universiteterne i at yde deres bedste til gavn for samfundet.

Det borgerlige samfund har ikke kun brug for tanker, der kan omsættes i fakturaer, men er afhængigt af en mangfoldig og dynamisk viden om en bred vifte af emner. Det borgerlige universitets formål er – til gavn for samfundet og dets borgere – at tilvejebringe, analysere, kritisere og bevare denne viden. Det sker i forskningen, og det sker i undervisningen.

Derfor må nogen for det borgerlige samfunds skyld træde op til forsvar for det borgerlige universitet.

Sune Auken f. 1970, dr.phil. og lektor i dansk litteratur på Københavns Universitet. Forfatter til blandt andet Eftermæle (1998)og Sagas spejl (2005). Hyppigt anvendt kommentator i universitetspolitiske spørgsmål.************************************************
Mit SVAR til mailens afsender omkring ovenstående:
************************************************

Jeg beklager den sene tilbagemelding, men ja, der er tryk på med hensyn til, hvad vi skal stille op med det universitet. Eller rettere sagt de efterladenskaber i vort samfunds kød, som vi ikke kan blive ved at leve med.

Ganske som min nuværende måde med tilværelsen ikke er meningen, så viser den ganske godt, hvordan universitetet foranlediger en livsform - og den livsform er jeg imod som værende forbundet med myndighed og dermed ledelse.

I opgør med de skævvridende og usunde efterladenskaber kan man så vælge at beskæftige sig med noget helt andet - men det kan man så i en væsentlig grad ikke alligevel, eftersom nævnte institution jo opretholder sig selv udi uendelige argumentationer og tildels også usand videnskab, der gør andre medmennesker dumme. Desuden smidsker det kulturafsnit sig jo med hele statskassens apparat, så viden og politik bliver sammenblandet på uskøn vis - og det egentligt oplysende, også på skriftens meddelsomme front, går fuldstændig fløjten.

Der skal sande indrømmelser til, for at ændre noget, men de kommer ikke uden kendskab til sandheden og kundskab dermed, så den netop ikke bare kan argumenteres væk i gråzonen af de mange faglige sprogs sammenrend. Det er ikke blot et irritationsmoment, men også sygdom i samfundssindet, ja i vor medfødte frimodighed, der afstedkommes derved. Ja, når vi ligesom kommer til at tro, at visse institutioner sådan uden videre sørger for at alt forløber som det skal... Der er en misfornøjende sammenhæng mellem velfærdsstaten, velfærdssygdomme og så universitetets tunge arvs opretholdelse.


Nkh. JHM